Wat is Tachyon en hoe werkt het?

De wondere wereld van TACHYONGESTRUCTUREERDE ENERGIE,

Tachyongestructureerde energie is een naam die voor velen onbekend is. Dit heeft enkel te maken met woordgebruik. Tachyongestructureerde energie ligt aan de basis van ons bestaan. Misschien is de naam oer energie jou wel bekend?
Eigenlijk is tachyongestructureerde energie bijna hetzelfde als de basisenergie van waaruit het universum opgebouwd is.

Om het verschil duidelijk te maken, kijk dan naar de oceaan. Wanneer het water in de oceaan het oerenergie vertegenwoordigt, dan zijn de druppels tachyongestructureerde energie. Het enige verschil: tachyon heeft reeds een vorm, maar nog geen specifieke bestemming - dus het kan zich nog tot alles vormen.
Tachyongestructureerde energie is de eerste vorm hebbende energie die voortkomt uit het oerenergieveld, de oerbron van het universum. Tachyon heeft dezelfde eigenschappen als oerenergie en bevat dus de potentie van al-wat-is.

Getachyoniseerde materialen - antennes van tachyongestructureerde energie:
Deze verbinden de intelligentie van elk levend organisme - jou lichaams cellen, een plant, een dier, ... met de zuivere bron van tachyongestructureerde energie. Bijgevolg kan deze intelligentie de nodige energie tot zich nemen en evolueren naar zijn optimale vorm en functie.
Tachyongestructureerde materialen zijn prachtige producten om lichaam en geest in contact te brengen met zijn optimale potentie.

Dr. Gerald Feinberg liet in 1967 zien wat de kracht van Tachyon was waarna een aantal geleerde deze techniek doorontwikkelden waarbij materialen als glas, olie, water, katoen, silica e.a. zich transformeren tot tachyon antenne.
Tijdens een 14 dagen durend proces wordt de subatomaire structuur van natuurlijke materialen veranderd waardoor ze antenne van tachyongestructureerde energie worden.
Bij contact met tachyonen start een proces dat altijd leidt tot orde, heling, verjonging en hogere evolutie.
Tachyongestructureerde materialen hebben een indrukwekkend effect op elke levende structuur die uit evenwicht is geraakt en dus in chaos verkeert (pijn, veroudering, ziekte).
In de kwantumfysica wordt deze eigenschap van de tachyonen als "negentropie" bestempeld. (omkeer van chaos tot evolutie naar een hogere orde) Zo ervaren we een groter uithoudingsvermogen bij sport, betere studieresultaten in geval van concentratiestoornissen, een verhoogd energiepijl en intensere ervaring tijdens meditatie.
Bij een heel spectrum van ziekten werden er bijzondere effecten waargenomen: blokkades verdwijnen, snelle helings processen bij operaties, chronische vermoeidheden die verdwijnen, ...Tachyon is geen geneesmiddel.
Deze effecten zijn enkel het resultaat van het her verbinden van het lichaam met onze energiebron, waardoor het zelf herstellend systeem actief wordt.

Ook vredig afscheid kunnen nemen en zich overgeven aan de onvermijdelijke dood van het fysische lichaam is een proces dat mooi ondersteund kan worden door diverse tachyongestructureerde producten.

Tachyon versterkt het zelf genezend systeem van het lichaam.
Alle materie (dus ook onze cellen en organen) is voorzien van een subtiel organiserend energieveld. Dit is het fijn stoffelijk energieveld dat instaat voor de creatie en organisatie van het levend organisme.
Het fijn stoffelijk energieveld is te beschouwen als de zelfgenezende kracht van het levende wezen. Deze werkt als een feedbacksysteem naar "de bron van alle zijn" (= tachyongestructureerde energie), dat de evolutie naar steeds hogere niveaus van orde mogelijk maakt en in stand houdt.

Zo kan men ook begrijpen dat elk orgaan, met zijn specifieke materie en frequentie, op zijn eigen manier naar evenwicht en heling evolueert bij het gebruik van één en hetzelfde getachyoniseerd product. Het fijnstoffelijk energieveld van ieder orgaan of cel onttrekt immers de juiste frequentie aan het potentieel van tachyon, die nodig is om optimaal te functioneren.

Wanneer een orgaan uit evenwicht is geraakt, is het mogelijk om het met tachyongestructureerde Energy te herstellen, zodat de nodige correctie wordt uitgevoerd die tot een hogere orde leidt. Als de persoon met de blokkade in contact komt met Tachyon Energy, dan kan aan de oorzaak gewerkt worden. Het proces kan samen gaan met emotionele en/of fysieke ontgifting).

Voorlopers van deze ontdekking zijn de ingenieurs Nicola Tesla en Ralf Bergstresser. De vooraanstaande kwantumfysicus Ernst Wall schreef uitgebreid over deze nieuwe taal van heling en evolutie in zijn boek

Tachyon, kort samengevat:

- Het is de bron van alle frequenties. Tachyonenergie bevat het perfecte potentieel van ons universum. Hieruit worden alle vormen en frequenties (materie, chi, orgon, prana, yin-yang) van ons universum uit ruimte en tijd geboren en onderhouden. Het is de bron van alle leven en naar hier keert het ook naar weer, na alle ervaringen, chaos en evolutie. Tachyon is sneller dan de lichtsnelheid. Tachyonenergie is niet van deze materiële wereld, heeft geen frequentie, ook geen fijnstoffelijke. Daardoor heeft ze ook geen directe wisselwerking met onze wereld van vormen. Daarom kunnen we tachyon niet met onze op frequenties afgestemde mogelijkheden bevatten, laat staan beïnvloeden.

- Tachyon is niet frequentieel en daardoor brengt het ordening op alle niveaus van het zijn: lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Daarom kan er ook nooit een teveel aan tachyon ontstaan bij het gebruik van getachyoniseerde producten. Het kan ook nooit verkeerd gebruikt worden.

- Het proces van verval omkeren houdt in dat een ziek of pijnlijk lichaam geheeld wordt, dat een verjongingsproces inzet en dat er een continue ontwikkeling plaatsvindt in de richting van vervolmaking, bewustzijnsverruiming en een versnelde spirituele ontwikkeling.
- Steeds meer Reiki-kanalen, Therapeuten, Geneeskundige, Artsen, Feng-Shui experts en privé mensen gebruiken Tachyon-energie omdat de resultaten gewoon voelbaar zijn. Sieraden voor kinderen en volwassenen om mee te kunnen nemen:
- Tachyonen producten kunnen je in balans brengen en beschermen tegen negatieve stralingen bijv: Mob. telefoons, computers en tv's enz.

- Wij hebben verschillende Tachyongestructureerde producten die ik kan aanbieden:

- Deze Tachyon Producten blijven hun energie uitstralen en hoeven niet opgeladen of gereinigt worden.

- Wil je Tachyon Producten kopen kijk dan verder op deze site.

- Omdat onze aanbod niet altijd hetzelfde is mail mij even.

- Heel veel succes en fijne ervaringen met de energie.

Belangrijk om te vermelden:


Tachyongestructureerde producten worden op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Geen van deze producten, vervangt een bezoek aan een arts of andere deskundige. De gebruiker is zelf aansprakelijk voor gebruik van deze producten, je moet het zien als een hulpmiddel.

Tachyon-Products   Tachyon-Products
Created by Tachyon-Products

E-Mail: relemans@home.nl
Created by Tachyon-Products

E-Mail: relemans@home.nl